2016’daki En Önemli Sosyal Medya Trendleri

Social Media Examiner’ın 5,000’den fazla pazarlama uzmanıyla sosyal medya platformları üzerine gerçekleştirdiği çalışma, sosyal medyanın pazarlama uzmanları tarafından nasıl algılandığı ve sosyal medya trendleri ile ilgili sorulara cevap veriyor. Sosyal medyanın kısa zamanda geçirdiği bu hızlı dönüşüm pazarlama ve reklam dünyasını büyük ölçüde değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Farklı konseptlerde gelişen sosyal platformlar bir yandan pazarlamanın doğasını şekillendirirken bir yandan da tüketiciye yeni bilgi kaynakları sunuyor.

Pazarlama uzmanları arasında sosyal medya trendleri ve kullanımıyla alakalı önemli bulgular aşağıdaki gibi:

# Video kullanımı, pazarlama alanında çok popüler oldu: Çalışmaya katılan pazarlama uzmanlarının %60’ı pazarlama mesajları için video kullanıyorlar. Ayrıca bunların %73’ü gelecek dönemlerde pazarlama faaliyetleri için video kullanımını arttırmayı planlıyor. # Livestreaming yükselişte: Çalışmaya katılanların %50’si Facebook ve Periscope gibi platformlarda livestreaming kullanmayı planlıyor. Diğer bir %50’lik kesim ise livestreaming hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor. # Facebook ve Youtube gelecekte pazarlama uzmanlarının gözdesi olacak: Pazarlama uzmanlarının en az %63’ü gelecekte bu sosyal platformları kullanmayı planlıyor. # Snapchat gelişimini sürdürüyor: Çalışmaya katılanların sadece %5’lik bir kesimi pazarlama faaliyetleri için Snapchat’i kullanmakta. Fakat %16’lık bir kesim, gelecekte Snapchat’e yatırım yapmayı planlıyor. %28’lik bir kesimse Snapchat hakında daha fazla şey öğrenmek istiyor. # Facebook pazarlama uzmanları için açık ara en önemli platform: Katılımcılara en gözde sosyal ağ sorulduğunda, %55’lik bir kesim Facebook’u , %18’lik bir kesim Linkedin’i tercih ediyor. %67’lik bir kesim ise gelecekte Facebook aktivitelerini arttırmayı planlıyor. # Pazarlama uzmanlarının büyük bir bölümü Facebook’un etkisinden emin değil: Facebook’a yatırım yapan katılımcıların yaklaşık %35’i Facebook’un etkili olup olmadığından emin değil. # Facebook reklamları baskın: Şaşırtıcı bir şekilde, pazarlama uzmanlarının sadece %18’i Twitter reklamlarını kullanırken, %86’sı düzenli olarak Facebook reklamlarını kullanıyor. # Pazarlama uzmanlarının tamamına yakın bir bölümü sosyal medya kullanım stratejilerini öğrenmek istiyor: %90’ı aşan bir oranla, çalışmaya katılanların tamamına yakını, sosyal medya taktiklerinin etkisine kafa yoruyor ve hedef kitlelerine ulaşmak için en etkili yolu bulmaya çalışıyor.

Pazarlama Uzmanlarının Sosyal Medya Hakkında Sorduğu 5 Soru:

#1 Strateji: En etkili sosyal medya stratejileri nelerdir?

%92’lik bir oranla pazarlama uzmanlarının en çok merak ettiği konu bu. Etkili ve geri dönüş garantisi olan bir sosyal medya stratejisi geliştirmek. Pazarlamanın değişken yapısı bu sorunun cevabını da esnekleştiriyor. Fakat influencer marketing’i doğru uygulayabilen markaların yatırımlarının en karlı şekilde geri dönüş sağladığı da kabul edilen bir gerçek.

#2 Erişim: Sosyal medya üzerinden tüketiciye nasıl erişilir?

Pazarlama uzmanlarının %90’a yakını, tüketici kitleleriyle en etkili bağlantı kurma yönetimi üzerine kafa yoruyor. Tüketiciye erişme olanağı pazarlama uzmanlarına, rakiplerle etkili ve sürdürülebilir bir rekabet fırsatı vermekte. Bu doğrultuda, soruya çeşitli yanıtlar vermek mümkün. Özellikle reklam engelleme uygulamalarının yükseldiği bir devirde sosyal medya influencer’larını sponsor yapmak markaların son derece güçlü etkileşimler almasını sağlayabilir.

#3 Ölçüm: Sosyal medya yatırımlarımın geri dönüşünü nasıl ölçebilirim?

Çalışmaya katılan pazarlama uzmanlarının %86’lık bir kesimi sosyal medya yatırımlarının nasıl ölçüleceğini merak ediyor.

#4 Tüketici: Hedef kitlemi nasıl bulabilirim?

Sosyal medya yapısı itibariyle farklı özelliklerden kitleleri bir araya getirir. Bunun sonucunda ortaya birbirine geçmiş bir karmaşa ortaya çıkar. Pazarlama uzmanlarının %86’lık bir kesmi bu sorunla başa çıkmaya çalışıyor ve kendi hedef kitlelerine ulaşmanın yollarını arıyor. Bu noktada pazarlama uzmanlarının kendi kategorilerindeki uzman kişiliklere ve sosyal medya influencer’larına ilgi duymaya başlaması kaçınılmaz.

#5 Araçlar: En iyi sosyal medya araçları nelerdir?

Pazarlama uzmanları sosyal medya kullanımlarını kolaylaştıracak araçları keşfetmek istiyor. %86’lık bir kısmı, sosyal medya kullanımlarını nasıl kolaşlaştıracaklarını merak ediyor.

Pazarlama Uzmanları Pazarı Daha Berrak Görüyor

Pazarlama uzmanlarının %66’lık bir oranı, sosyal medya vasıtasıya tutkulu bir hayran kitlesi geliştirdiğine inanıyor ve pazarı daha berrak görme fırsatına eriştiklerini düşünüyorlar.

Sonuç: Yüksek etkileşim

Pazarlama uzmanlarının %89’luk kısmı sosyal medya tecrübelerinin yüksek etkileşimler alınmasına neden olduğunu söylüyor. Sosyal medya kanallarından alınan bu etkileşimlerin %75’lik bir kısmı ise pozitfif. Ayrıca pazarlama uzmanlarının bu etkileşimlerin, marka imajını desteklediğine ve markayı sosyal medyada sempatik gösteriğine inanıyor. Kaynak: Social Media Examiner
Related Posts