GİZLİLİK POLİTİKASI

CreatorDen Pazarlama Teknolojileri Ticaret A.Ş. (“CreatorDen” veya “Biz”, “biz”) gizliliğinize saygı duyar ve bu politikaya uymamız yoluyla gizliliğinizi korumayı taahhüt ederiz.

CreatorDen, markaların hedef güvenilirliği, pazarlama hedefleri ve sosyal medya performansı açısından markaya uygun faktörleri tanımlamasına, etkinleştirmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanır. CreatorDen, yüksek performanslı influencer pazarlama kampanyaları için gerçek katılım, ilgi çekici içerik, ölçülebilir kampanya hedefleri ve ilgili marka iletişimine öncelik verir. Yaratıcı pazarlaması için hem kampanya hem de yaratıcı başarısı için veri odaklı bir yaklaşım sağlamak amacıyla, ilgili sosyal medya verilerini izler ve analiz eder.

Bu politika, CreatorHub Influencer Analysis, CreatorX: Influencer Asistanı ve CreatorDen Link Kısaltıcı platformlarımız ve uygulamalarımız ile CreatorDen’in web sitelerinin kullanımı ile ilgili olarak CreatorDen’in gizlilik poitikalariyla topladığımız bilgilerle ilgili uygulamalarımızı açıklar.

İletişim bilgilerimiz

Gizlilik Politikamız ile ilgili herhangi bir sorunuz için team@creatorden.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şirketimizin faaliyetleri hakkında en son bilgileri resmi web sitemizden bulabileceğinizi unutmayın.

https://creatorden.com

Ofisimiz Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 175 / 7 Şişli,İstanbul

Gizlilikle ilgili sorularınız için Ozan Tabak (ozan@creatorden.com) ile iletişime geçebilirsiniz.

Sizi hangisi daha iyi anlatıyor?

Bu politika, CreatorDen ile etkileşime giren kişilerin aşağıdaki sınıflandırmaları için geçerlidir:

MÜŞTERİLER: Müşteriler, CreatorDen proje materyallerine veya CreatorHub bağlantılarına erişimi olan müşteri personeli de dahil olmak üzere CreatorDen’in doğrudan müşterilerinin (örneğin, etkinlik planlayıcıları, markalar ve kuruluşlar) çalışanı veya iştirakçisi olan bireylerdir.

YARATICILAR: Yaratıcılar, içerik oluşturmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanılan belirli ve aktif sosyal medya hesaplarına sahip olan en az takipçi veya abone sınırına ve ortalama sosyal medya etkileşimi (beğeniler, yorumlar, retweetler vb.) çerçevesinde değerlendirilen, ünlüler ve sosyal medya içeriği yaratıcıları gibi kişilerdir.

KULLANICILAR: Web Sitelerimiz ve Uygulamalarımızla etkileşime giren veya Yaratıcılar  ile dijital ve herkese açık olarak etkileşimde bulunan kişileridir. (Bunlarla sınırlı olmamak üzere, içerik abone, takip, yorum veya beğenme gibi etkileşimler.)

Ne tür bilgilerimiz var?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca, bu bilgileri işlemek için kullandığımız temel yasal dayanaklar:

Yaratıcı kişinin kişisel verilerini işlemeye meşru bir ilgimiz var. Aşağıda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, işleme faaliyetlerimiz yaratıcılari ve pazarlamacıları bir araya getirerek ekonomik çıkar sağlama anlamında iki tarafa da yararlıdır.  Kısacası, yaratıcılar sosyal medya faaliyetlerinden kâr ederler, bu nedenle, yaratıcılarin çıkarları ve veri sahibinin çıkarları, temel hak ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınmaz.

Müşteri ve kullanıcı verilerini, taraf oldukları bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya bir sözleşmeye girmeden önce talepleri doğrultusunda adımlar atmak için işlem yapılması gerektiği için işleriz. İşlememiz, sözleşme ilişkimizle sınırlıdır.

Son olarak, veri işleme süreçlerimiz denetlemeye tabi olan yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir. Bu yasal yükümlülükler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, fatura düzenleme, usulüne uygun yetki taleplerine yanıt verme ve veri güvenliği yer alır.

Detayda;

Markaları, kuruluşları, şirketleri, kurumları ve dernekleri içeren sosyal medya içerik oluşturucuları, ünlüler, yaratıcılar ve ortak çalışanlar arasında işbirlikleri kurarız. İşbirlikleri, içerik oluşturma, içerik üretimi, sahip olunan sosyal medya kanallarında içerik yayınlama, yorum yapma veya beğenme gibi çevrimiçi etkileşimleri, dijital pazarlama, dijital içerik dağıtımını içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

YARATICILAR İÇİN:

 

Hedef kitlenizi anlamak için başarılı ve alakalı işbirlikleri oluşturmak bizim için çok önemlidir. CreatorDen performansınızı anlamak ve izlemek için aşağıdaki verileri toplar, sizin ve iş arkadaşınızın hedef kitlesi arasında, finansal kazanç, ücretsiz ürünler veya katılım karşılığında ücretsiz hizmetler aracılığıyla size fayda sağlayacak bir pazarlama kampanyasına katılmanızı önermek veya bunlara karşı bir eşleşme aramak için aşağıdaki verileri toplar.  CreatorDen, söz konusu kampanya ve markaya dahil olmak için onayınızı alır ve onayınızı almadan önce size asla bir pazarlama kampanyası atamayacaktır. CreatorDen, herkese açık verilerinizi, sosyal medya hesaplarınızı analiz etmek veya bir pazarlama kampanyası için potansiyel bir aday olarak analiz etmek için kullanır.

CreatorDen’in reklamverene hangi sosyal medya içerik oluşturucularını, yaratıcılarini ve ünlülerini önermesi gerektiğini belirlemek için CreatorDen Instagram hesaplarından herkese açık veriler toplar. CreatorDen’in veri topladığı Instagram hesapları aşağıdakilerle sınırlıdır:

a) 1000’den fazla takipçisi olan açık hesaplar

b) 1000’den fazla takipçiyi takip eden veya onlarla ilgilenen açık hesaplar

Yukarıda belirtilen hesaplardan aşağıdaki verileri toplayabiliriz:

a) Takipçi sayısı

b) Takip edilen hesap sayısı

c) Profil fotoğrafı

d) Paylaşılan içerik sayısı

e) Bio, e-posta, telefon numarası

f) Paylaşılan ve arşivlenmeyen herkese açık içerik

g) Bu içeriğin altyazıları, sözleri, hashtag’leri, erişilebilirlik bilgileri

h) Halka açık beğeni, yorum, görüntüleme sayısı

i) İçerikle etkileşime geçen kişilerin listesi

j) Belirli bir hesabı takip eden kişilerin listesi

k) Belirli bir içeriğin gösterim sayısı, bağlantı tıklamaları, erişim, kaydetme sayısı

l) İçeriğinize dahil olan nesne türleri

i) Kullanıcı Adı / Hesap Kimliği / Kanal Kimliği

KULLANICILAR İÇİN:

a) Adı

b) Profil fotoğrafı

c) Paylaşılan ve arşivlenmeyen herkese açık içerik

d) Bio veya açıklama yazıları

e) Bu içeriğin altyazıları, sözleri, hashtag’leri, erişilebilirlik bilgileri

CreatorDen, ilgili pazarlama işbirliklerini kolaylaştırmak için Yaratıcılar  ile etkileşime giren hesapları analiz etmek için makine öğrenimi ve yapay zeka cihazları kullanır. CreatorDen, gizliliğinizi korumak için takma adlandırma ve anonimleştirme tekniklerini kullanır, bir kişiyi değil, yalnızca bir kitleyi tanımlayan genel istatistikler oluşturur. Verilerinizi, markalı içerikle alakasız pazarlama tekliflerinden ziyade ilgilendiğiniz işbirlikleri sunmak için kullanırız.

MÜŞTERİLER İÇİN:

a) Adı ve soyadı

b) İmza

c) Şirketteki pozisyonu

d) İletişim bilgileri (e-posta adresi, şirket adresi, telefon numarası)

Bilgileri nasıl elde ederiz ve neden elde ederiz?

Aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli şekillerde bilgi toplayabiliriz:

a) Doğrudan sizden.

b) Kitle kaynak kullanımı yoluyla

c) İş ortaklarınız aracılığıyla.

d) Diğer kaynaklardan: Kamu veritabanları gibi diğer kaynaklardan bilgi alabiliriz; ortak pazarlama ortakları; sosyal medya platformları; veya diğer üçüncü taraflar.

e) Çerezlerle

Bilgiyle ne yapıyoruz?

a) Veri depolama ve yönetimi;

b) Veri güvenliği;

c) Veri işleme

YARATICILAR İÇİN:

c) Sizi uygun işbirliği fırsatlarıyla eşleştirmek

d) Tercih ettiğiniz iletişim kanalı aracılığıyla sizinle iletişim kurmak

e) Bu verilerin bir özetini CreatorDen ortak çalıştığı ya da çalışmadığı partnerleri ile paylaşmak

f) Performans analizini, sizinle o içerik üzerinde zaten işbirliği yapmış belirli reklamverenlerle ve partnerleriyle paylaşmak

g) Belirli işbirliği veya etkinlik çerçevesinde oluşturulan içerikleri listelemek

YARATICILAR VE KULLANICILAR İÇİN:

h) Yaratıcılar  ile etkileşime giren veya bu listeyi takip eden tekil kullanıcıların sayısını hesaplamak

i) Yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak demografik kırılım, ilgi alanları, konum bozulması açısından, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizin veya kitleniz hakkında tahminler yapmak

Pazarlama kampanyası faaliyetlerini planlamak, yürütmek veya raporlamak için YARATICI bilgilerini MÜŞTERİLER ile paylaşabiliriz. CreatorDen, takma isimlendirilmiş veya takma isimlendirilmemiş KULLANICI bireysel verilerini herhangi bir üçüncü taraf iş ortağı veya MÜŞTERİ ile paylaşmayacaktır.

MÜŞTERİLER İÇİN:

j) Gerektiğinde sizinle iletişim kurabilmek için kişi listelerini yönetmek

k) Sözleşme yapma ve taslak hazırlama

l) Gerektiğinde destek sağlamak

Bilgilerinizi nasıl saklıyoruz

CreatorDen, hizmetleri için en iyi teknolojiyi kullanmak isteyen bir teknoloji şirketidir. CreatorDen, verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı içinde depolayan çeşitli hizmetler kullanır.

CreatorDen, hesapları herkese açık olduğu, son 12 ay içinde yayınlanan içeriği olduğu ve CreatorDen aracılığıyla bir işbirliğine aktif olarak katıldığı sürece YARATICILARİN verilerini tutmayı planlamaktadır.

CreatorDen, yaratıcı artık aktif olmayıncaya veya YARATICI olarak sınıflandırılmak için gerekliliklere sahip olmayı bırakıncaya kadar KULLANICI’NIN belirli bir YARATICI ile ilişkili kullanıcı adı verilerini takma isim olarak tutmayı planlamaktadır. CreatorDen, bir KULLANICI’nın sahip olduğu tüm içeriği, işlenmeden 1 yıl sonra yok eder.

Üçüncü Şahıs Tanımlama Bilgileri

Analitikle ilgili olarak, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların çerezlerini kullanıyoruz. Kullanılan her üçüncü taraf çerezi için, aşağıda daha fazla bilgi almak üzere sizi bu üçüncü tarafların gizlilik politikalarına yönlendiren bir açıklama ve bir bağlantı bulabilirsiniz. Aşağıdaki üçüncü taraf çerezlerini kullanıyoruz:

Google Analytics

Bu web sitesi Google, Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için çerezler kullanır. Çerez tarafından web sitesini kullanımınızla ilgili olarak oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) Google tarafından ABD’deki sunucularda iletilir ve saklanır. Google bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanabilir. Google ayrıca bu bilgileri yasaların gerektirdiği yerlerde veya bu tür üçüncü tarafların Google adına bu bilgileri işleme koyduğu üçüncü taraflara da aktarabilir.

Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmez. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin işlevlerini bütünüyle kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu web sitesini kullanarak, Google ile ilgili verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine izin vermiş olursunuz.

Bu çerezlere _utma, _utmz, _ga, _gid ve attribution_x_ denir.

Google’ın gizlilik ve çerez politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google’ın gizlilik politikasını ziyaret edin https://policies.google.com/privacy.

Hotjar

CreatorDen, creatorden.com ve sosy.al için “HotJar” kullanmaktadır. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve bu hizmet ve deneyimi optimize etmek için Hotjar kullanıyor. Hotjar, kullanıcı deneyimimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir teknoloji hizmetidir (örneğin, hangi sayfalarda ne kadar zaman geçirdiklerini, hangi bağlantıları tıklamayı seçtiklerini, kullanıcıların ne yaptığını vb.) ve bu da kullanıcı geri bildirimi ile hizmetimizi sürdürmemizi sağlamaktadır.

Hotjar kullanıcı davranışı verilerini sağlar iken kullanıcıya özel yazı ve sayıları şifreleyip kişisel bilgilerin güvende olmasını sağlar.

Hotjar, kullanıcılarımızın davranışları ve cihazları hakkında bilgi toplamak için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanır (özellikle cihazın IP adresi (yalnızca anonimleştirilmiş biçimde yakalanır ve saklanır), cihaz ekran boyutu, cihaz türü (benzersiz cihaz tanımlayıcıları), tarayıcı bilgileri, coğrafi konum (yalnızca ülke), web sitemizi görüntülemek için kullanılan tercih edilen dil). Hotjar bu bilgileri takma adlandırılmış bir kullanıcı profilinde saklar. Ne Hotjar ne de CreatorDen bu bilgileri tek tek kullanıcıları tanımlamak veya tek bir kullanıcıyla ilgili daha fazla veriyle eşleştirmek için kullanmaz. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hotjar’ın gizlilik politikasına bakın https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Bu https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt adresini takip ederek bir kullanıcı profilinin oluşturulmasını, Hotjar’ın sitemizi kullanımınızla ilgili verileri depolamasını ve Hotjar’ın diğer web sitelerinde izleme çerezlerini kullanmasını devre dışı bırakabilirsiniz. -dışarı

Facebook

CreatorDen, Facebook’un Pixel’ini cden.co Yeniden Pazarlama ve kitle analizi amacıyla kullanır. Facebook Pixel, ortaklarımız, yaratıcılar, sosyal medya içerik oluşturucularının sosyal medya platformlarında paylaştığı bağlantılar aracılığıyla daha önce tıkladığınız bağlantılara göre size ve iş ortaklarımıza alakalı reklamlar sunmamıza olanak tanır.

Facebook, kullanıcılarımızın davranışları ve cihazları (özellikle cihazın IP adresi, yalnızca anonimleştirilmiş biçimde yakalanır ve saklanır, cihaz ekran boyutu, cihaz türü (benzersiz cihaz tanımlayıcıları), tarayıcı bilgileri, coğrafi konum hakkında veri toplamak için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanır (yalnızca ülke), web sitemizi görüntülemek için kullanılan tercih edilen dil). CreatorDen, Facebook Pixel üzerinden oluşturulan kitlelere yukarıda açıklanan aynı amaçla üçüncü taraf iş ortaklarına erişim verebilir. CreatorDen, bu bilgileri hiçbir zaman bireyleri tanımlamak için kullanmaz ve bu bilgileri Facebook Piksel aracının sunduğu özelliklere paralel olarak yalnızca takma adlandırılmış kullanıcı kişisel hedeflemesi için kullanır.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Facebook’un gizlilik politikasına bakın https://www.facebook.com/policy.php

Veri koruma haklarınız

Veri koruma yasası kapsamında aşağıdakiler de dahil olmak üzere haklarınız vardır:

Erişim hakkınız – Bizden kişisel bilgilerinizin kopyalarını isteme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme hakkınız – Bizden yanlış olduğunu düşündüğünüz bilgileri düzeltmemizi isteme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, eksik olduğunu düşündüğünüz bilgileri doldurmamızı isteme hakkına da sahipsiniz.

Silme hakkınız – Bizden bazı durumlarda kişisel bilgilerinizi silmemizi isteme hakkına sahipsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkınız – Bizden bazı durumlarda bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı isteme hakkına sahipsiniz.

İşlemeye itiraz etme hakkınız – Kişisel verilerinizin belirli durumlarda işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkınız – Bize verdiğiniz bilgileri belirli durumlarda başka bir kuruluşa veya size aktarmamızı isteme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Bir istekte bulunursanız, size yanıt vermek için bir ayımız var.

Bir istekte bulunmak isterseniz lütfen team@creatorden.com adresinden bizimle iletişime geçin. Verilerinizin tamamen kaldırılmasını istemenin, hizmetlerimizi dezavantajlı olarak sürdürmememize neden olabileceğini unutmayın. 30 gün içinde istenen belgelere erişim hakkı vereceğiz.


Nasıl şikayet edebilirim?

Verilerinizi nasıl kullandığımızdan memnun değilseniz, bir denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz. AB merkezli olmadığımız için ülkenizin denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz.