Influencer Marketing Nedir?

Influencer Marketing Dünyasına Hoş Geldiniz!

Dijital dünyanın zorlu rekabet ortamında markalar için influencer marketing adeta çölde vaha gibidir. Influencer marketing nedir sorusuna yanıt vermeden önce influencer ne demek diye sorarak, bu stratejik pazarlama yöntemini temelden ele almak gerekir. Influencer, İngilizce’de “etkileyen” anlamına gelir.

Influencer Marketing Nedir?

Influencer, insanların davranışlarını etkileyen ya da değiştiren kişidir. Günümüzün yeni medya dünyasında influencer, sosyal medya kanallarında belirli bir güce ve popülerliğe sahip olan, hitap ettiği takipçi kitlesini etkileyen bilirkişidir. Bu bilirkişi konumlandırmasını influencer’ın kendisi değil, onun deneyim ve paylaşımlarının samimiyetine güvenip inanan takipçi kitlesi yapar. Influencer ünlü bir kişi, internet fenomeni, blogger, Youtube vloggerı ya da Instagram ünlüsü olabilir. Bu kişilerin sadık bir takipçi kitlesi vardır ve bu kitle influencer’ın deneyimlerinden faydalanır, paylaşımlarına güvenir, inanır ve benimser. Influencer, internetin otoritesidir. Influencer marketing; dijital medya kanallarında kitleleri etkileme gücü bulunan, takipçileri tarafından otorite ve bilirkişi olarak kabul edilen kişilerin, hitap ettiği kitlenin satın alma davranışlarını etkileme üzerine yoğunlaşan bir pazarlama stratejisidir. Influencer marketing anlayışında pazarın tamamına değil, influencer’lar aracılığıyla potansiyel alıcılara yönelik pazarlama aktiviteleri yapılır. Influencer Marketing Nedir

Influencer Marketing Neden Önemli

1940 yılında yapılan bir çalışma sonucu ortaya konulan iki aşamalı iletişim akışı kuramına göre, kitleler sosyolojik olarak incelendiğinde bireylerin tüketim ya da oy kullanma gibi davranışlarında medyatik isimlerin ve kanaat önderlerinin yönlendirici etkisi gözlemlenmiştir. Bu fikir liderleri adeta bir şırınga etkisi göstererek, kitlelere her türlü fikri benimsetebilir ve davranışlarda eşik atlatma gücüne sahiptirler. Dijital dünyanın lideri konumundaki influencer’lar da aynı kanaat önderleri gibi hedef kitlenin davranışlarını değiştirme ve düşüncelerini yeniden programlama gücüne sahiptir. Influencer marketing stratejisinde internet otoritelerinin gücünden faydalanılarak, hedef kitlenin istenilen tüketim davranışlarını gerçekleştirmesi sağlanır. Influncer marketing, gücünü 3 kaynaktan alır:
 1. Sosyal erişim: Influencer’lar sosyal medya kanalları ile milyonlarca kişiye ulaşabilirler.
 2. Orjinal içerik: Influencer’lar orjinal, etkileyici, sıradışı ve pazarlama odaklı niş içerikler üretirler.
 3. Tüketici güveni: Influencer’lar dinleyici kitlesi ile güçlü ilişkiler inşa eder; takipçileri influencer’ların fikirlerine güvenir.
Influencer Marketing Nedir Influencer marketing metodunda 4 temel aktivite yer alır:
 1. Influencer’ları analiz ederek belirlemek ve onları önem sırasına göre derecelendirmek.
 2. Influencer’lara pazarlama yapmak: Influencer topluluğunun marka ve firmaya dair farkındalığını arttırmak.
 3. Influencer’lar üzerinden pazarlama yapmak: Hedef pazar segmentleri üzerinden hedef kitlenin marka farkındalığını arttırmak için influencer’lar aracılığıyla pazarlama kampanyaları yapmak.
 4. Influencer’lar ile pazarlama yapmak: Influencer’ları marka ve firmanın savunucuları haline dönüştürerek, onlara adeta taraftar ruhunu aşılamak.

Influencer Marketing Adımları Nelerdir?

Trendleri değiştiren, zihinleri belli bir düşünceye dair aktive eden influencer’lar markanın aktivisti rolünü üstlenirler. Influencer pazarlamasında 4 aşamada ilerlenir:
 1. Erişim: Marka kendisini temsil edecek en doğru influencer’ı sosyal medya dağıtım kanalları aracılığıyla seçer. Influencer kendi alanında uzman kişidir. Hedef kitle markayı tanımadığı için güvenmez, bu yüzden de geleneksel reklam ve pazarlama yöntemleri işe yaramaz. Influencer’ların ise takipçi kitlesinin gözünde itibarı ve güvenilirliği vardır. Markalar hedef müşteri grubuna influencer’lar ile erişerek, ürün ve servislerine dair istenilen satın alma davranışlarını gerçekleştirmelerini sağlarlar.
 2. Eylem: Markalar influencer’lar aracılığıyla ikincil pazarlama kampanyası oluştururlar. Influencer gerçek hayat senaryolarına uygun problem çözümlerinde markanın ürün ve servislerini deneyimleyip dürüst bir bakış açısıyla tanıtırken, takipçilerinden yorum yapmalarını ister. Oluşturulan tartışma ortamı ile hedef müşteri kitlesinin ilgisi çekilir; markanın ürün değerine dair herhangi bir süzgeçten geçmemiş salt düşüncelerini dile getirirler. Influencer Marketing Nedir Ne Demek
 3. Dönüştür: Influencer’lar takipçilerini markanın ürünlerini alan müşterilere dönüştürür. Tüketiciden tüketiciye (C2C) pazarlama ile satın alınmış reklam gelirlerinin iki katı elde edilerek,  WOMM (ağızdan kulağa pazarlama) etkisi oluşturulur. Bu aynı zamanda User-Generated-Content (kullanıcı tarafından üretilmiş içerik) anlayışını da içerir. Anında kullanılmak üzere oluşturulan, kişi ya da belli bir gruba (takipçi kitlesi) özel indirimler ile tüketicilerin ürüne dair istek ve heyecanları canlı tutulur. Böylelikle izleyiciler aktif müşterilere dönüştürülerek, geleneksel yöntemlere kıyasla %37 oranında daha etkili bir pazarlama kampanyası da yürütülmüş olur.
 4. Etkileşim: Bu aşamada güçlü müşteri ilişkileri inşa etmek önemlidir. Influencer’lar ilk müşterileri ürün ve markanın sadık müşterisine dönüştürmelidir. Sarsılmaz bir sadakatin oluşması tüketicinin influencer’a olan bağına, güvenine ve ne kadar sadık bir takipçi olduğuna bağlıdır. Bunun için markaların hedef kitlesinin prototipini belirlemesi, yaptığı araştırma ve örneklemler sonucunda bir Persona oluşturarak karakterize etmesi gerekir. Sonrasında kurgusal bir karakter olan bu kişilik kartını en iyi temsil edecek influencer’ı bulması gerekir. Influencer, markanın arzu edilen Persona’sını doğal ve tutkulu bir şekilde temsil edebilmeli, tüketicilerin gözünde adeta ışıldayan bir Süperstar’a dönüşerek markanın hedef kitleye yansıyan yüzü olmalıdır. Bu hayat bulan kanlı canlı örnek hedef kitle etkileşimini arttıracak ve influencer’lar aracılığıyla markaya sadık bir müşteri kitlesi oluşturulacaktır.
Hedef kitlenize yönelik daha etkili pazarlama kampanyaları sunmak ve milyonlara ulaşarak sadık bir müşteri kitlesi edinmek için CreatorDen influencer pazarlama platformunu kullanabilir ve influencer marketing’in gücünü deneyimleyebilirsiniz. Hemen bizimle iletişime geçin.
Related Posts