CREATORDEN YARATICI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu Creatorden Pazarlama Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Creatorden”) sözleşmeli Yaratıcısı/Influencer’ı iseniz; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

Creatorden, ünlüler, etkileyiciler ve sosyal medya içerik üreticileri (“Yaratıcı/Influencer”) ile markaları, kuruluşları, şirketleri, kurumları ve topluluklar gibi proje sahipleri arasında işbirlikleri kurar. İş birlikleri, içerik oluşturma, içerik üretimi, sahip olunan sosyal medya kanallarında içerik yayınlama, yorum yapma veya beğenme gibi çevrimiçi etkileşimleri, dijital pazarlama, dijital içerik dağıtımını içerebilir ancak projeden projeye değişiklik gösterebildiğinden bunlarla sınırlı değildir.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Hedef kitlenizi anlamamız için başarılı ve isabetli iş birlikleri oluşturmak bizim için elzemdir. Creatorden sizinle aramızdaki sözleşmesel ilişkiyi yürütmek ve yükümlülüklerini yerine getirmek,  performansınızı ölçmek ve anlamak için, sizin ve proje sahibinin hedef kitlesi arasındaki uyumluluğu tespit edebilmek ve böylece sizin bu projeye dahil olup olmamanızı önermek ve böylece sizin ve proje sahibinin kazanç elde etmesini sağlamak, bir etkinliğe katılma, markalı içeriği paylaşma veya proje sahibinin pazarlama hedefleri doğrultusunda inceleme yazma gibi aktiviteler aracılığıyla kazanç veya ücretsiz ürün ve hizmet elde etmenizi sağlamak için aşağıda bahsi geçen verileri elde etmektedir.

Creatorden, anlaşmalı olmadığı sosyal medya içerik yaratıcılarını da proje sahiplerine önerebilmektedir (“Öneri Faaliyeti”); ancak Creatorden siz ilgili marka ile iş birliği yapmak üzere rızanızı ve onayınızı vermeden sizi kesinlikle bir pazarlama projesine atamaz. Creatorden, sizi potansiyel projelere önermek için yalnızca aleni olarak halka açık sunduğunuz verileri kullanır ve sizin tercih ettiğiniz isimleri kullanır. Creatorden’in bu amaçla elde ettiği ve kullandığı aleni veriler, Instagram’dan elde edilmektedir ve yalnızca aşağıdaki hesap türlerini kapsar:

 • 1000’den fazla takipçisi olan açık hesaplar
 • 1000’den fazla takipçi olan açık hesapları takip eden ve etkileşimde olan açık hesaplar

Hizmet sözleşmesinin kurulması anında tarafımızca toplanan ve işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ticari ilişkimizin kurulması için sizden aldığımız ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası gibi kimlik belgesinde yer alan kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz. 

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi, konum verisi, sosyal medya hesap bilgileri gibi iletişim bilgilerini sizden talep etmekte, toplamakta ve işlemekteyiz.

Hizmet sözleşmeniz kapsamında ilgili reklam veren markaya ilişkin sözleşmede yer alan hizmetleri vermeniz aşamasında tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Sözleşme kapsamındaki faaliyet ve görevlerin gerektirmesi halinde T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz, aile bilgileriniz, medeni hal verilerinizi toplayabilir ve işleyebiliriz. 

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi, adres, konum verisi, sosyal medya hesap bilgileri gibi iletişim bilgilerini sizden talep etmekte, toplamakta ve işlemekteyiz.

Finansal Veri

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve aramızdaki ilişki kapsamında gerekli finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına banka hesap numaraları, banka hesap isimleri gibi verileri işlemekteyiz. 

Biyometrik Veri

Sözleşme imzalama süreçlerini güvenli, kolay ve zaman açısından etkin şekilde yürütmek amacıyla Creatorden tarafından biyometrik imza teknolojisi kullanılmakta olup bu teknoloji ile biyometrik imza verinizi işlemekteyiz.

 

Lokasyon (Konum) Verisi

Tarafınızla elektronik ortamda gerçekleştirilen sözleşme imzalama süreçlerinin geçerli bir şekilde gerçekleştirildiğinin kanıtı olarak sözleşme akdi sırasındaki konum verinizi işlemekteyiz.

Diğer Veriler

Verdiğiniz hizmet kapsamında ilgili reklam veren markanın tarafınızdan talep etmiş olduğu ve Sözleşmenizde tanımlanan İçerik kapsamında 

 • Kendinize ait veya İçerik kapsamında yer alan üretilen videolar, story’ler ve postlar’da yer alan size ve aile fertleriniz, çocuklarınız, 3. Kişiler de dahil olmak üzere bunlara ait ses ve görüntü kayıtları ve lokasyon verileri   
 • Mesleğiniz, ünvanlarınız, sosyal konumunuz, özel nitelikli veri içermemek kaydıyla kişisel eğilimleriniz, tercihleriniz, alışkanlıklarınız ve hobileriniz hakkındaki bilgiler 
 • Hizmet sözleşmeniz kapsamında Sosyal Medya Mecralarında yer alan her türlü veriniz 

Öneri Faaliyeti kapsamında elde ettiğimiz kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Hesap Verileri

Takipçi ve takip edilenler sayısı, profil fotoğrafı, paylaşılan içerik sayısı, Instagram bio, paylaşılan ve arşivlenmiş aleni içerikler, alıntılar (caption), bahisler (mentions), hashtagler ve bu içeriklere erişim bilgileri, içeriklerinize ilişkin istatistiki bilgiler, aleni beğeni, yorum ve görülme sayıları, içerikle etkileşime giren kişi listesi, belli bir hesabı takip eden kişi listesi, belirli bir içeriğe yapılan etkileşimler, link tıklamaları, erişim ve kaydetme sayıları, içeriğinizde yer alan obje tipleri, kullanıcı adı, hesap ve kanal IDleri.

İletişim Verileri

E-posta adresi ve telefon numarası,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Sizinle ticari ilişki kurabilmek ve yönetmek hususundaki meşru menfaatimiz gereği ve siz ile aramızdaki sözleşmenin kurulması, ifası ve tarafınıza ödemelerin gerçekleştirilmesi gibi sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi doğrudan sizden veya diğer sosyal medya mecralarından ve internetten topluyoruz.  

Öneri Faaliyeti kapsamındaki verileri sizden doğrudan elde edebilir, kitlekaynak yoluyla, projelerde destek olan iş ortaklarımızdan ve sosyal medya hesaplarınız gibi aleni kaynaklardan elde edebiliriz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

 • Yarattığınız İçerik’in Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasını sağlamak ve yardımcı olmak. 
 • Sizinle iletişim kurabilmek.
 • Proje sahibi ve marka ile sizi buluşturabilmek.
 • Demografik ölçüm, ilgi ve konum etkileşimleri gibi ölçümler yapan yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojisiyle tahminler yürütmek.
 • Yaratıcı performansınızı ve projelerle uyumunuzu değerlendirmek.
 • Ücret ödemesinin tarafınıza yapılmasını sağlamak. 
 • Yeni ürünler ve özellikler geliştirip test etmek.
 • Hizmet ile ilgili teknoloji sorunlarını teşhis etmek ve/veya düzeltmek.
 • Şikayet ve sorularınızı yanıtlamak ve Şirket ile aranızdaki iletişimin sağlanması.
 • Bilgilerinizi güncellemek.
 • Tarafınıza gerekmesi durumunda yasal ve idari bildirimler göndermek
 • Sizi en uygun reklam veren markalarla buluşturmak amacıyla bilgi toplamak, araştırmak, derlemek ve raporlamak. 
 • İçeriklerinizin istatistiklerini ölçerek, yapılan reklam aktivitesinin performansını ölçmek.
 • Elektronik ortamda gerçekleştirilen sözleşme imza süreçlerini hızlandırmak ve kağıt, efor ve maliyet tasarrufu sağlamak.
 • Elektronik ortamda gerçekleştirilen sözleşme imza süreçlerinin geçerliliğini kuvvetlendirmek ve kayıt altına almak.

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

YouTube kullanım şartları için ilgili link’e göz atabilirsiniz: https://www.youtube.com/t/terms

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURTDIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 • İçeriklerinizi reklam veren markalarla paylaşıyoruz.  
 • İçeriklerinizin istatistiklerini reklam veren markalarla paylaşıyoruz.
 • Sizler İçeriklerinizi Sosyal Medya Mecralarında doğrudan söz konusu mecraların gizlilik politikaları kapsamında paylaşıyorsunuz. 
 • Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
 • Bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.
 • Kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Bölgesi bünyesinde yer alan güvenlikli bulut sunucularında muhafaza edilmektedir.
 • Tarafınızla güvenli ve kolay bir şekilde sözleşme akdedilmesi için dokunmatik ekrana sahip cihazlarınız aracılığı ile biyometrik imza ve konum verinizin toplanması ve işlenmesi amacıyla Creatorden bir üçüncü kişi hizmet sağlayıcı yazılımı kullanmaktadır. Söz konusu biyometrik imza verinizin işlenmesini sağlayan yazılımın mülkiyeti ve kontrolü bu üçüncü taraf yazılım sağlayıcıya ait olduğundan biyometrik imzanız ile sözleşme akdedebilmek için bu yazılım sağlayıcının platformuna üye olurken açık rızanız ile onay vermeniz halinde biyometrik imza veriniz başta olmak üzere temin ettiğiniz diğer kişisel verilerinizi yurtdışına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarımına onay vermemeniz halinde Sözleşmeyi her zaman ıslak imzanızla akdedebilirsiniz. Ancak böyle bir durumda, operasyonel ve lojistik sebeplerle sözleşmenin taraflara zamanında ulaşamaması ve proje ve işbirliklerinde gecikmeler yaşanmasının söz konusu olabileceğini hatırlatmak isteriz. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcının kişisel verilerinizi nasıl işlediğine ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.techsigndoc.com/tr/GDPR-compliance.html URL bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 
 • Creatorden münhasıran otomatik sistem kullanılarak profil analizi yapmaktadır. Oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 

 • Yazılı ve imzalı olarak 
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz. 

 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No: 0215026956200019

İletişim Linki: https://creatorden.com

İletişim E-Posta: team@creatorden.com  

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 175 / 7 Şişli İstanbul