Sosyal Medya Vergisi: Bir İşyeri Olarak İnternet

Çağımızda, sosyal medya kanallarının tüketicilerin satın alma kararlarına etkisi yadsınamayacak kadar çok. Bu etki potansiyeli, influencer marketing’in doğuşuna ve hızla yaygınlaşmasına sebep oldu. Bu sebeple reklam ve tanıtım için bir kanal haline gelen dijital ortamlara sosyal medya vergisi getirilmesi konuşulmaya başlandı. Artık çoğu pazarlama yönteminden daha etkili olan Influencer Marketining’in kendini kanıtlamasıyla birlikte sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen reklam ve tanıtım hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda önemli adımlar atılmaya başlandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, şu anki vergi kanunlarının bu alanı tam olarak kavramadığını, yeni Vergi Usul Kanunu kapsamında bir düzenleme yapacaklarını söyledi. Yani influencer’lar yeni düzenlemeyle birlikte işyeri olarak sayılabilecek. Bu kapsamda, ürün tanıtımından dolayı her gün binlerce lira para kazanan sosyal medya fenomenlerinden de sosyal medya vergisi alınacak. Vergilemenin, stopaj kesintisi şeklinde yapılması öngörülüyor. Bakanlar Kurulu yüzde 0 ile 25 arasında değişen vergi oranı belirleyecek. Vergi oranının yüzde 15 düzeyinde olması bekleniyor. Kaynak: HaberTürk
Related Posts