Influencer’lar ve Markalar: Hangi İçerik Daha İyi Performans Gösteriyor?

Amerika’nın Ulusal Reklam Verenler Birliği raporlarına göre, influencer marketing’in 2020 yılına kadar, markalar için en hızlı büyüyen pazarlama stratejisi olacağı öngörülüyor. Influencer marketing gelişmeye başladıkça, markalar potansiyeli fark etmeye başlıyor ve influencer’ların oluşturduğu özgün içerikleri düşük maliyetli bir kaynak olarak pazarlama stratejilerine ekliyor. Yapılan anketlere göre, markaların %86’sı influencer marketing’i, pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak kullanıyor ve %88.5’i influencer marketing’i ve influencer’ların özgün içeriklerini pazarlama stratejilerinin önemli bir parçası olarak görüyor. Markalara pazarlama konusunda neden influencer’larla çalışmayı seçtikleri sorulduğunda, anket katılımcılarının % 73’ü markanın hedef kitlesiyle ilgili olduğunu belirtmiştir. % 72’si influencer’ların, takipçileri tarafından güvenilir ve kitle önderleri olarak görüldüğünü belirtirken %60’ı da influencer’ların içeriklerinin erişim ve etkileşim oranlarının kitleler üzerinde ilgi uyandırdığını düşünüyor.

İçerik Üretmek için Neden Influencer’ları Tercih Etmelisiniz?

 • Organik erişim
 • Özgün/güvenilir fikir
 • Hedef kitleye uygunluk
 • Çapraz kanallı takip
 • Pazarın içyüzünü anlamak
 • Kaliteli içerik
 • Ağızdan ağıza pazarlamayı tetiklemek
 • Etkileşimi arttırmak
 • Değerlendirme/inceleme yaratmak
 • Dönüşüm sağlamak
 • Ürün satışı sağlamak
 • Ad Block uygulamalarından kaçınmak
Rapora göre, pazarlama için yapılan harcamaların %15-20’si, daha iyi yatırım getirisi çabaları ile azaltılabilir; bu da müşterilere somut olarak sunduğunuz tüketici medyası, reklam, halkla ilişkiler, alışveriş yapan kişiye yönelik pazarlama ve organizasyon pazarlaması gibi yatırımlar ile bu yatırımları oluşturmak, planlamak veya yönetmek için oluşan maliyet arasında doğru dengeyi bulmaktan geçiyor. Geleneksel reklam yöntemlerinde, markalar profesyonel içerik üreticilerine ödeme yapıyor ancak bu geleneksel yöntemler pazarlamacılar için daha pahalı ve zaman alıcı olabiliyor. Sonuç olarak, markalar, özgün içerikler oluşturulması için influencer marketing’e daha fazla yöneliyor. Ankete göre, influencer marketing, geleneksel reklam yöntemlerine göre maliyet olarak 2.6 kat daha düşük oluyor. Pazarlamacılar bu maliyeti doğru hedefe aktardığını düşünüyor çünkü influencer’lar içerikleri doğru hedef kitleleri ile paylaşıyor. Influencer’larla çalışmak pazarlamacılara, etkin bir maliyet alternatifi sunuyor. Pazarlamacıların % 26’sı profesyonelce üretilen her fotoğraf için influencer marketing yönteminde oluşturulan fotoğraflara göre 2.2 kat daha fazla harcıyorlar. Pazarlamacıların % 45’i hazırlanan videolara da influencer’ların hazırladıkları özgün video içeriklerine göre 2.7 kat fazla harcıyor.   Influencer’ların özgün içerikleri, geleneksel reklam yöntemlerine göre daha düşük maliyetli olmakla kalmıyor, aynı zamanda sonuçların görülmesinde de daha etkili oluyor. Ankete katılanların% 57’si, influencer marketing’in markalarını çok daha iyi etkilediğini belirtiyor. Rapor, influencer marketing’in, pazarlamacıları, reklam çalışmalarında geleneksel medya üzerindeki harcamalarını azaltmalarını ve yatırımlarını artırmalarını sağladığını ve pazarlama stratejilerinin değerli bir parçası olmaya devam edeceğini belirtiyor.
Related Posts