İçerik Pazarlaması Nedir?

İçerik pazarlaması nedir sorusunu cevaplamadan önce içerik kavramını ele almak gerekir. İçerik; bir anlatımda verilmek istenen fikir, duygu, düşünce ve imgeler bütünüdür. Ruhsal ve düşünsel işlevler süreci olan içerik, dijital medyada sosyal medya ağları aracılığıyla kaynaktan son alıcılara iletilen görsel ve işitsel mesajlar bütünüdür. İnternetin yaygınlaşması ile toplumlar Bilgi Toplumu’na evrilerek bilgi ve iletişim teknolojileri ile kodlanmış bir kimliğe bürünmüşlerdir. Bilgi toplumlarında işlev ve güç unsuru açısından en önemli olgu anlamlandırılmış enformasyondur. Big Data (Büyük Veri) çağında kaynaklardan toplanarak anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülen enformasyon, tüm iletişim kanallarından durmaksızın veri akışı sonucunda çığ etkisi yaratarak bilgi kirliliğine ve çeşitli manipülasyonlara sebebiyet verir. Milyarlarca içeriğin kaybolduğu bu sonsuz veri okyanusunda markalar, kurum ve şirketler kendi kimliklerini ön plana çıkararak zihinlerde yer etmek için içerik pazarlaması stratejisini kullanırlar.

İçerik Pazarlaması Nedir?

İçerik pazarlaması; yeni medya ekosisteminde markaların hedef kitlelerinin dikkatini çekecek içerikleri hazırlayarak, yeni ya da halihazırdaki müşteri kitlesinin zihninde duyusal konumlandırma çalışmalarının yapıldığı yeni nesil dijital iletişim ve pazarlama sürecidir. İçerik Pazarlama Enstitüsü kurucusu Amerikalı Joe Pulizzi’nin tanımı ile “İçerikle pazarlama, net olarak tanımlanmış ve doğru anlaşılmış hedef kitleyi kârlı müşteri hareketi yaratma hedefiyle etkilemek, çekmek, bağlılıklarını sağlamak için ilgili ve değerli içeriğin yaratılması ve dağıtılmasını kapsayan pazarlama tekniğidir.” İçerik pazarlaması diğer dijital pazarlama yöntemlerinin aksine, mevcut müşteri kitlesinin ihtiyacı olan bilgiyi sunarak sürece katılmalarını ve yeni ihtiyaçlar oluşturarak hedef kitlenin markanın ürünlerine yönelimini sağlamayı amaçlar. Pazara yepyeni bir ürünle girdiğinizde, içerik pazarlaması stratejisi ile kişilerin hiç aklında yokken o ürünü bir ihtiyaç haline getirerek talep edilen ürün olarak konumlandırabilirsiniz. İçerik stratejisti James O’Brien, değer temelli pazarlamaya dikkat çekerek içerik pazarlamasının merkezinde markaların verimli yatırım getirisi için karşılığında müşterilerine de bir değer sunmaları gerektiğini belirtir. Bunun için sıradan reklamlar yerine hedef kitleye birçok katmandan oluşan görsel bir şölen niteliğinde gösteri sunulmalıdır. Dijital içerik pazarlamasında, hazırlanan her bir içerik hedef kitleye bilgi verirken, aynı zamanda dikkatleri markaya çekerek konumlandırmayı ilgi çekici hale getirir. İstatistiklere göre 10 tüketiciden 7’si okudukları makaleleri, izledikleri video ve görsel içerikleri geleneksel pazarlama yöntemlerine tercih ederek; içerik pazarlaması ile markaların tüketici ihtiyaçlarına çözüm sunan servis ve ürünlerine dair bilgi sahibi olmayı tercih ediyorlar. İçerik Pazarlaması Nedir? İçerik pazarlaması ürün satışı yapmaz; hedef kitlenin marka ve ürüne dikkatini çekerek satın alma davranışlarını doğal bir şekilde gerçekleştirmeleri için yönlendirir. İçerik pazarlamasında bloglar, e – kitap, e – dergi, e – mailing, vaka incelemeleri, video, infografik, white paper (araştırma ve raporlar), online etkinlik ve internet seminerleri (Webinar), online haber bültenleri, fotoğraf ve illüstrasyonlar, haber duyuruları ve forumlar vb. içerik türleri yer alır. Markaların bu içerik türlerini kullanarak müşterilerinin yaşam döngülerine dahil oldukları içerik pazarlaması; işletme ve müşteri hedeflerini gerçekleştirmede kullanılan tüm strateji ve teknikleri bünyesinde bütünleştirerek kalıcı, istikrarlı ve entegre edilmiş çözümler sunan, pazarlamanın şemsiyesi olarak tabir edebileceğimiz müşterilere katma değer sağlayan bir yöntemdir. İçerik Pazarlaması Nedir? Satın alma davranışlarının %93’ünün online arama ile başladığı günümüzde, içerik pazarlaması nasıl yapılır?
  1. Hedeflerinizi belirleyin: Vizyon ve misyonlarınıza yönelik pazarlama hedeflerinizi belirleyin. Ardından hitap edeceğiniz hedef kitleyi yaptığınız analizler sonucunda belirleyerek, onları tanıyın. Hedef kitlenizi demografik özelliklerinden neleri sevdiklerine, değer verdikleri olgulardan tutkularına kadar en ince ayrıntısıyla öğrenin. Bu markanız ile hedef kitleniz arasında samimi bir bağ kurmanız için önemlidir.
  2. Stratejinizi oluşturun: Hedef kitlenize yönelik oluşturacağınız içeriklerde vermek istediğiniz mesaj ya da çözümler neler olacak? Stratejinizi belirlerken öncelikle bu soruya yanıt verin. Markanızın nasıl tanınmasını istiyorsanız, bunun için bir “Persona” oluşturarak olabildiğince detaylandırın. Oluşturduğunuz Persona’yı hangi dijital kanallardan nasıl yansıtacağınıza karar verin. Çoğu marka tüm sosyal medya platformlarında etkin olmaya çalışarak aslında hata yaparlar. Önemli olan her yerde biraz gözükmeniz değil, markanızı en iyi şekilde tanıtmaya aracı olacak platformda gözde olmaktır. Oluşturduğunuz içerik stratejilerinde karşılacağınız sorunları da hesaba katarak yedek planlar oluşturun ve bütçe planlamaları yaparak proaktif çözümler üretin.İçerik Pazarlaması Nedir?
  3. İçeriklerinizi belirleyin: Hedef kitlenize hangi tür içeriklerle ve hangi konuları ele alarak hitap edeceksiniz? İçeriklerinizin zaman aralığı nasıl olmalı? Bu sorulara cevap vererek detaylı yapılandırma yapın. İçeriklerinizin net, samimi, anlaşılır, çözüm sunan, dikkat çekici ve niş olmasına özen gösterin. Güven ve sadakat oluşturan sade bir dil kullanın. İçeriklerinizin sürekliliği olsun ama hedef kitlenizi bıktıracak sıklıkta olmamasına da dikkat edin.
  4. Düzenli ölçümler yapın: Yayınladığınız farklı içerik türleri arasında verimlilik ve etkinlik analizleri yapın. SEO çalışmaları yaparak hedef kitlenizin markanıza ulaşmasını kolaylaştırın. İçeriklerinizin daha fazla kişiye ulaşması için doğru dijital araçları kullanın. Ölçümleme ve raporlama faaliyetlerinizi düzenli olarak gerçekleştirerek standartlaştırın. Elde ettiğiniz sonuçlar neticesinde içerik pazarlama stratejilerinizde geriye dönük iyileştirmeler ve ileriye dönük planlamalar yapın.
  5. Sosyal medyanın gücünden faydalanın: İçeriklerinizi bir blogda ya da websitenizde yayınlamanız yetmez. Hedef kitlenizin markanızla sadakat bağı kurması, markanızın saygınlık ve güvenilirlik kazanması için içerik pazarlaması stratejilerinizi sosyal medya ağlarında konumlandırmalısınız.
İçerik Pazarlaması Nedir? En etkili içerik pazarlaması stratejisi: Influencer pazarlama İçerik stratejilerinin hibrid pazarlama anlayışı çerçevesinde uygulanması ile markalar, dijital dünyada en hızlı büyüme oranlarına ulaşırlar. Günümüzde en başarılı içerik pazarlama performans optimizasyonu müşteri içgörüleri ile entegre edilmiş, hedef kitleyi bilgilendirirken markalara  daha fazla veri sağlayan içerik döngüsü influencer pazarlamadır. (Influencer pazarlamanın ne olduğunu hala bilmiyorsanız, öğrenmek için tıklayınız.) Marka konumlandırmasının en hızlı yapıldığı, ürünlerin güvenilir, ulaşılabilir ve satın alınabilir olarak en etkili şekilde konumlandırılmasını sağlayan influencer pazarlama; yatırım getirilerini en yüksek oranda arttıran yenilikçi bir dijital pazarlama kanalıdır. Öyle ki son yıllarda NYX gibi markalar influencer’ları marka yüzü olarak kullanır hale geldi. (NYX’in influencer pazarlama ile nasıl 500 milyon dolarlık marka haline geldiğini öğrenmek için tıklayınız.) Satın alma davranışlarını etkileme üzerine yoğunlaşan bir pazarlama stratejisi olan influencer pazarlama ile ilham veren, kitleleri peşinden sürükleyen ve hedef kitlenin de sürece dahil edildiği etkin içerik pazarlama kampanyaları oluşturabilirsiniz. İnfluencer’lara en hızlı şekilde ulaşmak isterseniz CreatorDen influencer pazarlama platformunu buraya tıklayarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. İçerik pazarlamasının hikayesinin ele alındığı, İçerik Pazarlama Enstitüsü’nün hazırladığı belgesel filmine göz atmanızı da tavsiye ederim.  

 

Related Posts