By

creatorden
Çağımızda, sosyal medya kanallarının tüketicilerin satın alma kararlarına etkisi yadsınamayacak kadar çok. Bu etki potansiyeli, influencer marketing’in doğuşuna ve hızla yaygınlaşmasına sebep oldu. Bu sebeple reklam ve tanıtım için bir kanal haline gelen dijital ortamlara sosyal medya vergisi getirilmesi konuşulmaya başlandı. Artık çoğu pazarlama yönteminden daha etkili olan Influencer Marketining’in kendini kanıtlamasıyla birlikte sosyal medya...
Read More
1 6 7 8